INFOLINE: +36/30/678-4820

    WEB: WWW.M0-M1.HU
 
 
 

    Budapest | Biatorbágy

    M0-M1-100-as főútnál
    54.000 m² terület
    16.200 m² beépíthetőséggel
 
 
 
    PROJECT ISMERTETŐ
    HELYSZÍNRAJZ
    LÁTVÁNYTERVEK
    MŰSZAKI LEÍRÁS
      Szerkezet
      Elektromos hálózat
      Gyengeáramú rendszerek
      Gépészet
      Csatornahálózat
      Fűtés - Hűtés
      Légtechnikai rendszerek
    BÉRLETI FELTÉTELEK
    KAPCSOLATFELVÉTEL
 
 
 

    DEVELOPER

 
    SOLE AGENT
 

 

 

GÉPÉSZET

GÉPÉSZETI RENDSZEREK LEÍRÁSA

VIZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS

- Csatlakozás a telepi külső hidegvíz alapvezetékre. Csatlakozás a telepi meglévő külső csatorna alapvezeték aknáira ill. szelvényeire.
- Az épület belső hidegvíz és HMV hálózata az adatszolgáltatás követelményeinek megfelelően.
- Az épület belső csatorna és esővíz hálózata
- A vízellátó berendezés elemei és tartozékai

VÍZELLÁTÁS

A mért vezeték a belépési ponton szakaszolószerelvényen túlmenően visszamosható szűrőt kap. Az épület többszintes jellege miatt felszállók kialakítását tervezzük.

A berendezési tárgyak csapolóit minden esetben tartalékelzáró szerelvényekkel csatlakoztatjuk az alapvezetéken kialakított ágvezetéki leágazásokra. A raktárcsarnokon és irodaépületen belüli fali tűzcsapokat a nedves tüzivízhálózatra kötjük.

A használati melegvíz termelésre központi rendszert tervezünk indirekt fűtésű tároló beépítésével. A tárolót a földszinti kazánházban helyezzük el. A központilag előállított melegvíz hőfoka megfelel a szabvány által előírt követelményeknek.

A használati melegvízhálózatot a hidegvízzel párhuzamos nyomvonalon tervezzük kialakítani, szerelvényezése azzal teljesen azonos módon történik. A tárolótartály hálózatra kötésénél visszaáramlásgátló szerelvénycsoport beépítését tervezzük.

A használati melegvízellátás komfortosságát központi szivattyúval szerelt cirkulációs vezetékhálózattal tesszük teljessé.

A rendelkezésre álló víznyomás a külső hálózatban nem haladja a 3,0 bart. A berendezési tárgyak számításba vett vízkibocsátási értékei:

kifolyószelep 12 l/min
mosdócsaptelep 12 l/min
WC öblítőtartály 84 l/min
fali vizelde szelep 2.1 l/min
mosogató csaptelep 12 l/min
zuhany csaptelep 12 l/min


VÍZELLÁTÓ HÁLÓZAT

A berendezési tárgyakat tartalmazó szociális vizesblokkok, illetve teakonyha ágvezetékei födémben, válaszfalban, álmennyezeteben elvezetett vízvezetéki rendszerrel készülnek REHAU térhálósított polietilén csőből, amelyek a szerelőaknában vezetett ágvezetékekhez csatlakoznak. A felszálló vezetéknek horganyzott acélcsövet tervezünk.

Az egyes berendezések csapolóinak kialakítása a technológiai tevékenységek követelményeihez illeszkedik. Ezért
- az összes berendezési tárgy az egész létesítményben egykaros csaptelepet kap,
- a takarításhoz igénybevett falikutakat légbeszívós, tömlővéges kifolyókkal tervezzük,

A csapolókon kívül a tervezett berendezési tárgyak anyagai is kielégítik a technológiai követelményeket. Ezért kerültek rozsdamentes berendezési tárgyak a teakonyha helyiségekbe, míg hagyományos félporcelán berendezések az egyéb helyekre.

A berendezési tárgyakat szükség szerint piperetárgyakkal látjuk el:
- mosdók: falitükör
- WC: papírtartó
- zuhany: kézi zuhanyozó állvánnyal, kapaszkodó, szappan és szivacstartó, fogas;
- vizelde: csikktartó.

A teljes vízvezeték-hálózat próbanyomása a Vízművek szerinti, de min. 13 bar kell legyen. A kivitelezés során az elkészült vezetékszakaszokat szakaszos nyomáspróbának kell alávetni. A burkolt ill. szigetelt vezetékeket burkolás ill. szigetelés előtt kell nyomáspróbázni. A vezetékek nyomáspróbáját az MSZ 2873-86 szerint kell elvégezni.
A hideg és melegvíz vezetékek nyomáspróbája min. 30 perc. Ezalatt semmilyen szivárgás nem engedhető meg. Nyomáspróbát végezni + 5 °C környezeti hőmérséklet alatt nem lehet. + 5 °C környezeti hőmérséklet alatt a vezetékeket le kell üríteni.

A használati melegvíz termelését indirekt fütésű HMV termelő végzik.
A HMV termelő típusa REMEHA vagy egyenértékű kivitelben

SZIGETELÉSI MUNKÁK

A hidegvíz vezetékeket páralecsapódás elleni szigeteléssel, a melegvíz vezetéket a hőveszteség csökkentése érdekében hőszigeteléssel kell ellátni.
A szigetelés anyagminősége és a szigetelési technológia feleljen meg a KAIFLEX minőségnek. (vagy ezzel egyenértékű)

CSATORNÁZÁS

A berendezési tárgyakból kikerülő szennyvizet bűzelzárón keresztül ágvezetékekkel a berendezéscsoportokat összefogó alapvezetékekbe vezetjük. Minden berendezési tárgyat vízzáras bűzelzáró beiktatásával kell beépíteni. Az ejtővezetéket -hasonlóan a használati vízellátás vezetékeihez- szerelőcsatornában vezetjük. Az ejtővezetékekhez az összefolyóktól az alapvezetékeket az álmennyezetben húzzúk el.

Az alapcsatornák végpontjain a csatornaszellőző vezetékeket HL900 típusú belsőterű elhelyezésre alkalmas légzőszerelvénnyel látjuk el. A csatorna tisztítására egyrészt a szükség szerinti számban elhelyezett tisztítóidom, másrészt a külső alapcsatornára kötésnél elhelyezett aknák, illetve a padlók víztelenítésére beépített szerkezetek adnak lehetőséget.

A telken belüli tervezett csatornahálózat a keletkezett szennyvizet fogadni tudja.

A vezetékméreteket a vonatkozó magyar előírások szerint tervezzük.

A folyamatos üzemű berendezések elfolyó víz vezetékének méretét 1-es egyidejűséggel vesszük figyelembe. A nem állandó üzemű berendezéseket (WC-k, egyéb vizes berendezések) a szabvány szerinti egyidejűséggel vesszük figyelembe.

 

Ugrás a lap tetejére