INFOLINE: +36/30/678-4820

    WEB: WWW.M0-M1.HU
 
 
 

    Budapest | Biatorbágy

    M0-M1-100-as főútnál
    54.000 m² terület
    16.200 m² beépíthetőséggel
 
 
 
    PROJECT ISMERTETŐ
    HELYSZÍNRAJZ
    LÁTVÁNYTERVEK
    MŰSZAKI LEÍRÁS
      Szerkezet
      Elektromos hálózat
      Gyengeáramú rendszerek
      Gépészet
      Csatornahálózat
      Fűtés - Hűtés
      Légtechnikai rendszerek
    BÉRLETI FELTÉTELEK
    KAPCSOLATFELVÉTEL
 
 
 

    DEVELOPER

 
    SOLE AGENT
 

 

 

GYENGEÁRAMÚ RENDSZEREK

2.1 Informatikai hálózat

A számítógép- és telefon rendszer részére védőcsövezést és kábelezést tervezünk.
Az épületben a számítógép hálózat a Beruházói igények alapján kerül kialakításra, és az adott helyekre kerülnek a kettős (RJ45/45, CAT 5) informatikai csatlakozó aljzatok (telefon és számítógép részére).
Védőcsövet biztosítunk az érkező kábelek számára az épület csatlakozástól a

2.2 Tűzjelző rendszer

A vonatkozó MSZ 9785 előírásai szerint az épületbe címezhető jeladókkal működő intelligens gyengeáramú tűzjelző berendezés telepítését tervezzük.
Kézi jelzésadók helyezendők el a menekülési útvonalakon, ki- és bejáratoknál, előterekbe, tűzcsapok mellé.
Optikai rendszerű automatikus füstérzékelőket telepítünk minden előtérbe és álmennyezetbe az elszívás helyén, raktárakba, villamos kapcsolóterekbe, közlekedőkbe, iroda jellegű helyiségekbe.
A hagjelzés szirénákon keresztül történik. Tűz esetén a tűzjelző a szellőzési rendszereket leállítja.
A tűzjelző központ a földszinten a bejáratnál kerül elhelyezésre. A jelzés átvitelre kerül a szomszédos épületben lévő 24órás portaszolgálathoz is.
A rendszertervet a kerületi Tűzoltó parancsnoksággal egyeztetni kell és külön eljárással jóvá kell hagyatni.

VILLAMOS MUNKAVÉDELMI FEJEZET

Méréssel kell meggyőződni arról, hogy a berendezésben nincs vonali- vagy testzárlat, a szigetelési ellenállása megfelelő-e.
Az üzembehelyezés előtt valamennyi elmenő áramkört le kell választani.
Az első feszültség alá helyezés áramszolgáltató által, szakközege jelenlétében vagy engedélyével történhet.
Az engedély birtokában csak az üzembehelyező munkacsoport vezetője, vagy az általa erre kijelölt szakember végezhet kapcsolást.
Az előremenő áramkörök egyenkénti feszültség alá helyezésénél a tennivalók rendje a következő:
a./ ellenőrizni, hogy az adott áramkörön nem dolgoznak-e,
b./ ellenőrizni, hogy a feszültség alá kerülő berendezések balesetmentes elzárása, burkolása megtörtént-e,
c./ méréssel ellenőrizni, hogy az áramkörön nincs vonali- vagy testzárlat, szigetelési ellenállása megfelelő-e,
d./ munkavédelmi, ill. figyelmeztető táblák elhelyezése /MSZ 453/
e./ olvadóbetét, ill. védelembeállítás értékének ellenőrzése.
Feszültség alatt a berendezésben dolgozni nem szabad.
A bekapcsolással kapcsolatos teendőket az MSZ 1585 üzemi szabályzat és a mindenkori munkavédelmi balesetelhárítási rendelkezések szabályozzák.
Az üzembehelyezést megelőzően meg kell győződni arról, hogy a földelés, valamint az EPH /egyenpotenciál hálózat/ és a betáplálási pont nulla kapcsa előírásszerűen közösítve lett. A szekrények érintésvédelmi rendszerbe történő kötéseit is ellenőrizni kell.


Általános előírás

A kivitelezés során be kell tartani az összes vonatkozó szabványt és előírást, ezek közül a legfontosabbak:

MSZ 2364 Épületek villamos berendezéseinek létesítése
MSZ 447 Épületek villamos hálózatra kapcsolása
MSZ 1585 Üzemi Szabályzat erősáramú villamos berendezések számára
MSZ 6240 Mesterséges világítás
MSZ 14550 Vezetékek megengedett terhelése
MSZ 04.115 Egyenpotenciálra hozás hálózatának kialakítása
2/2002(I.23)BM r Tűzvédelem és polgári védelem műszaki követelményei

Ugrás a lap tetejére